20 vai 80 EUR atlaide jūsu pirkumam | Ietaupīt →
Viss par iepirkšanos
Latviešu
5 € DāvanaReģistrācijaPieteiktiesGrozsMenu

Darījumu noteikumi un nosacījumi

Darījumu noteikumi un nosacījumi

BONAMI.CZ, a.s.

Juridiskā adrese: Újezd 450/40, Prāga 1
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 242 30 111
Reģistrēts Komercreģistrā, ko uztur pašvaldības tiesa Prāgā, B nodaļa, 18575

preču pārdošanai tiešsaistes veikalā www.bonami.lv
  • • Uzņēmējdarbības noteikumi un nosacījumi, ko piemēro kopš 2021. gada 9. jūlija
1. Ievadnoteikumi
1.1. Šie BONAMI.CZ (a.s.) darījumu noteikumi un nosacījumi (turpmāk – Darījumu noteikumi un nosacījumi), kura juridiskā adrese ir Újezd 450/40, Prāga 1, Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 242 30 111, kas reģistrēts Komercreģistrā Prāgā, B 18575 (turpmāk - “Pārdevējs”), reglamentē pušu savstarpējās tiesības un pienākumus saistībā ar pirkuma līgumu vai pamatojoties uz pirkuma līgumu (turpmāk - “Pirkuma līgums”), ko noslēdzis un kas noslēgts starp Pārdevēju un citu privātpersonu vai juridiska personu (“Pircējs”), izmantojot Pārdevēja tiešsaistes veikalu. Tiešsaistes veikalu Pārdevējs pārvalda vietnē www.bonami.cz, izmantojot tīmekļa saskarni (turpmāk - “Veikala tīmekļa saskarne”).

1.2. Darījumu noteikumi un nosacījumi reglamentē pušu tiesības un pienākumus, izmantojot Pārdevēja tīmekļa vietni www.bonami.cz (turpmāk “Tīmekļa vietne”) un citas saistītās tiesiskās attiecības. Darījumu noteikumi un nosacījumi netiek attiecināti uz gadījumiem, kad persona, kas vēlas iegādāties preces no Pārdevēja, pasūtot preces, darbojas savas saimnieciskās darbības veikšanas nolūkā.

1.3. Par noteikumiem, kas atšķiras no Darījumu noteikumiem un nosacījumiem, var vienoties pirkuma līgumā (turpmāk – “Pirkuma līgums”). Visiem atšķirīgajiem Pirkuma līguma nosacījumiem ir prioritāte pār darījumu noteikumiem un nosacījumiem.

1.4. Darījumu noteikumiem un nosacījumiem klauzulas ir Pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa. Pirkuma līgums un Darījumu noteikumi un nosacījumi tiek sagatavoti latviešu valodā. Pirkuma līgums var tikt sagatavots latviešu valodā.

1.5. Pārdevējs var grozīt vai papildināt Darījumu noteikumu un nosacījumu tekstu. Šī klauzula neskar tiesības un pienākumus, kas jau radušies uz iepriekšējo Darījumu noteikumu un nosacījumu teksta pamata.

1.6. Latvijas Republikas tiesību normas tiek piemērotas tikai darījumiem ar patērētājiem. Darījumus ar citām personām regulē Čehijas Republikas tiesību akti.
2. Lietotāja konts
2.1. Pamatojoties uz Pircēja reģistrāciju Tīmekļa vietnē, Pircējs tiek informēts par jauniem produktiem, izmantojot periodiskus e-pasta ziņojumus, kuru saņemšana var tikt atcelta attiecīgā lietotāja kontā, vai arī noklikšķinot uz attiecīgās saites katrā e-pasta ziņojumā. Pārdevējam nav pienākuma nosūtīt šos e-pasta ziņojumus visiem Pircējiem.

2.2 No Veikala tīmekļa saskarnes Pircējs var pasūtīt preces (turpmāk - “Lietotāja konts”). Pircējs var pasūtīt preces arī bez reģistrācijas tieši no veikala tīmekļa vietnes.

2.3. Reģistrējoties tīmekļa vietnē un pasūtot preces, Pircējam ir pienākums visu informāciju norādīt pareizi un precīzi. Pircēja pienākums ir atjaunināt jebkuru informāciju, kas norādīta Lietotāja kontā, ja tā mainās. Informāciju, ko Pircējs norādījis Lietotāja kontā un preču pasūtīšanas laikā, Pārdevējs uzskata par pareizu.

2.4. Reģistrāciju Tīmekļa vietnē var veikt tikai personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

2.5. Piekļuve Lietotāja kontam ir aizsargāta ar lietotājvārdu un paroli. Pircējam ir pienākums glabāt konfidenciālu informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu Lietotāja kontam, un Pircējs atzīst, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkuru šā pienākuma pārkāpumu no Pircēja puses.

2.6. Pircējs nav pilnvarots atļaut nevienai trešajai personai izmantot Lietotāja kontu.

2.7. Pārdevējs var atcelt Lietotāja kontu, jo īpaši, ja Pircējs nav izmantojis Lietotāja kontu ilgāku laiku, vai arī, ja Pircējs pārkāpj savas saistības saskaņā ar Pirkuma līgumu (ieskaitot Darījumu noteikumus un nosacījumus).

2.8. Pircējs atzīst, ka Lietotāja kontam visu laiku nav jābūt pieejamam, it īpaši attiecībā uz Pārdevēja aparatūras un programmatūras aprīkojuma nepieciešamo apkopi vai trešo pušu aparatūras un programmatūras aprīkojuma nepieciešamo apkopi.
3. Pirkuma līguma izpilde
3.1. Veikala tīmekļa saskarne satur preču sarakstu, ko Pārdevējs piedāvā pārdošanai, ieskaitot katras piedāvātās preces cenas. Piedāvāto preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli un jebkuru un visām saistītajām maksām. Preču pārdošanas piedāvājums un preces cenas ir spēkā visu laiku, kad tās tiek attēlotas Veikala tīmekļa saskarnē un līdz ierobežota termiņa kampaņu beigām ar nosacījumu, ka produkts ir šādas kampaņas sastāvdaļa. Šī klauzula neskar Pārdevēja iespēju izpildīt Pirkšanas līgumu saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem panākta individuāla vienošanās. Jebkuri un visi preču pārdošanas piedāvājumi, kas atrodas Veikala tīmekļa vietnē, nav saistoši, un Pārdevējam nav pienākums izpildīt Pirkšanas līgumu attiecībā uz šādām precēm. Skaidrības labad preces, kas atrodas Veikala tīmekļa vietnē, nav uzskatāmas par piedāvājumu Čehijas Republikas likuma Nr. 89/2012 Coll. Civilkodeksa ar grozījumiem (turpmāk – “Civilkodekss”) 1732. panta 2. punkta izpratnē, vai Latvijas Republikas Civillikuma 1427. panta izpratnē, kur tas piemērojams.

3.2. Veikala tīmekļa saskarnē ir arī informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iepakošanu un piegādi. Informācija par izmaksām, kas saistītas ar Veikala tīmekļa saskarnē norādīto preču iepakošanu un piegādi, ir attiecināmas, ja preces tiek piegādātas Čehijas Republikā.

3.3. Lai pasūtītu preces, Pircējs aizpilda pasūtījuma veidlapu Veikala tīmekļa saskarnē. Pasūtījuma veidlapā ietverta informācija par:

3.3.1. pasūtīto preci (Pircējs “ievieto” pasūtītās preces elektroniskā iepir kumu grozā Veikala tīmekļa vietnē);

3.3.2. preces pirkuma cenas maksājuma veidu, informāciju par pasūtītās preces piegādes veidu; un

3.3.3 izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi (turpmāk viss kopā - “Pirkuma pasūtījums”).

3.4. Pirms Pirkuma pasūtījuma nosūtīšanas Pārdevējam Pircējs var pārbaudīt un mainīt tājā ievadīto informāciju, tas attiecas arī uz Pircēja iespēju identificēt un labot visas kļūdas, kas rodas, ievadot Pirkuma pasūtījumā informāciju. Pirkšanas pasūtījumu Pircējs nosūta Pārdevējam, noklikšķinot uz pogas “Pabeigt un maksāt” vai “Pasūtīt”. Pārdevējs uzskata, ka Pirkuma pasūtījumā norādītā informācija ir pareiza. Uzreiz pēc pirkuma pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs ar elektroniskā pasta starpniecību apstiprina kvīti Pircējam uz Pircēja elektroniskā pasta adresi, kas norādīta Lietotāja kontā vai Pirkuma pasūtījumā (“Pircēja e-pasta adrese”).

3.5. Atkarībā no Pirkuma pasūtījuma satura (preču daudzums, pirkuma cenas summa, paredzamās transportēšanas izmaksas), Pārdevējam vienmēr ir tiesības pieprasīt Pircējam papildus apstiprinājumu Pirkuma pasūtījumam (piemēram, rakstiski vai pa tālruni).

3.6. Līgumiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju veido pēc Pirkuma pasūtījuma nosūtīšanas, ko Pārdevējs nosūta Pircējam pa elektronisko pastu uz Pircēja e-pasta adresi.

3.7. Pircējs atzīst, ka Pārdevējam nav pienākums izpildīt Pirkuma līgumu, jo īpaši ar personām, kas ir būtiski pārkāpušas savas saistības attiecībā pret Pārdevēju.

3.8. Pircējs piekrīt attālinātās saziņas līdzekļu izmantošanai, izpildot Pirkuma līgumu. Izmaksas, kas Pircējam radušās, izmantojot attālinātos saziņas līdzekļus saistībā ar Pirkuma līguma izpildi (interneta pieslēguma izmaksas, telefona sarunu izmaksas), sedz pats Pircējs.
4. Preču cena un maksāšanas noteikumi
4.1. Preces cenu un visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi saskaņā ar Pirkuma līgumu, Pircējs pārdevējam var samaksāt jebkādā veidā, kā piedāvāts Pirkuma pasūtījuma formā, ja vien Pārdevējs nepiedāvā citas metodes.

4.2. Kopā ar pirkuma cenu Pircējam ir arī pienākums atlīdzināt izdevumus, kas saistīti ar preču iepakošanu un piegādi Pārdevējam pieņemtajos daudzumos. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, pirkuma cenā iekļauj ar preces piegādi saistītās izmaksas.

4.3. Ja tiek veikts COD (samaksa pie piegādes) sūtījums, pirkuma cena jāapmaksā pēc preces pieņemšanas. Bezskaidras naudas maksājumiem pirkuma cena ir jāmaksā 3 dienu laikā pēc Pirkuma līguma izpildes.

4.4. Ja tiek veikts bezskaidras naudas maksājums, Pircējam ir jāmaksā preces pirkuma cena un jānorāda maksājuma simbols. Ja tiek veikts bezskaidras naudas maksājums, Pircēja pienākums maksāt pirkuma cenu tiek izpildīts, tiklīdz attiecīgā summa tiek ieskaitīta Pārdevēja kontā.

4.5. Ja Pircējs vēl neapstiprina Pirkšanas pasūtījumu (3.5. punkts), Pārdevējam ir tiesības pieprasīt, lai visa pirkuma cena tiktu samaksāta pirms preces nosūtīšanas Pircējam. Civilkodeksa 2119. panta 1. punktu nepiemēro. Pirkuma līgums attiecīgajā gadījumā nav uzskatāms par pirkumu Latvijas Republikas Civillikuma 2064. -2068. panta izpratnē, kur tas piemērojams saskaņā ar šiem Darījumu noteikumiem un nosacījumiem.

4.6. Atlaides no preču cenas, ko Pārdevējs ir piešķīris Pircējam, netiek summētas.

4.7 Ja komercdarbības prakse vai ja to paredz vispārēji saistoši noteikumi, Pārdevējs izsniedz Pircējam nodokļa dokumentu – rēķinu par maksājumiem, kas veikti, pamatojoties uz Pirkuma līgumu. Pārdevējs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Nodokļa dokumentu – rēķinu Pārdevējs izsniedz Pircējam pēc preces piegādes Pircējam un nosūta to uz Pircēja e-pasta adresi.

4.8. Saskaņā ar Čehijas Republikas pārdošanas reģistrācijas likumu Pārdevēja pienākums ir izsniegt kvīti Pircējam. Vienlaicīgi Pārdevējam ir pienākums jebkuru pieņemto pārdošanu reģistrēt nodokļu administratora tiešsaistē; ja rodas tehniski traucējumi, vēlākais 48 stundu laikā.

4.9. Sākotnējā cena (parasti norādīta interneta veikala informācijā par atlaidi kā pārsvītrotā cena) ir zemākā cena pēdējo 30 dienu laikā pirms cenas samazinājuma, par kādu preces/pakalpojumi (turpmāk tekstā - "Preces") tika piedāvātas Bonami interneta veikalā. Aprēķinot sākotnējo cenu, netiek ņemti vērā atsevišķi cenu samazinājumi un cenu samazinājumi, kas nav tieši iekļauti Preces pašreizējā pārdošanas cenā (t. i., netiek sniegti automātiski un vispārēji, piemēram, atlaižu kodi). Šādi aprēķinātā sākotnējā cena paliek spēkā arī tad, ja Precei īsākā laika posmā, kas nepārsniedz 90 dienas, vairākas reizes pēc kārtas tiek piemērota atlaide.
5. Atteikšanās no Pirkuma līguma
5.1. Pircējs atzīst, ka atbilstoši Civilkodeksa 1837. pantam un Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumiem” 22. pantam attiecīgā gadījumā, kur tie piemērojami, nav iespējama izstāšanās no Pirkuma līguma, cita starpā, tādu preču piegādes gadījumā, kas pielāgotas pēc Pircēja pieprasījuma, ātri bojājošos preču piegāde, Pirkuma līgums par preču piegādi slēgtā iepakojumā, ko patērētājs ir izņēmis no iepakojuma un ko nevar atgriezt higiēnisku iemeslu dēļ, un no Pirkuma līguma par audio vai vizuālās ierakstīšanas vai datorprogrammas piegādi, ja to sākotnējais iepakojums ir ticis atvērts vai sabojāts.

5.2 Izņemot 5.1. punktā minētos gadījumus vai citus gadījumus, kad nav iespējams atteikties no Pirkuma līguma, Pircējs ir tiesīgs atteikties no Pirkuma līguma saskaņā ar Civilkodeksa 1829. panta pirmo punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumiem” 19. pantu, kur tas piemērojams, četrpadsmit (14) dienu laikā no preču pieņemšanas dienas; šo termiņu pagarina līdz 365 dienām, ievērojot noteikumus, kas minēti Pircēja sūdzību izskatīšanas procedūras politikā; ja Pirkuma līguma priekšmets ir vairāku veidu vai daļu preču piegāde, šis periods sākas no dienas, kad pieņemts pēdējais preču sūtījums.

5.3. Attiecībā uz izstāšanos no Līguma saskaņā ar Darījumu noteikumu un nosacījumu 5.2. punktu Pirkšanas līgums tiek atcelts no paša sākuma. Pircējs atzīst, ka, gadījumā ja Pircēja atgrieztā prece ir bojāta, nolietojusies vai daļēji izlietota, Pārdevējs ir tiesīgs no Pircēja saņemt zaudējumus, kas tam radušies.

5.4. Jebkuras citas pušu tiesības un pienākumi, kas saistīti ar izstāšanos no Līguma saskaņā ar Darījumu noteikumu un nosacījumu 5.2. punktu, tiek regulēti Pārdevēja sūdzību izskatīšanas procedūras politikā.

5.5. Līdz brīdim, kamēr Pircējs pieņem preces, Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā atteikties no Pirkuma līguma. Šādā gadījumā Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās atmaksā pirkuma cenu Pircējam, pārskaitot to uz Pircēja noteikto kontu.

5.6. Ja Pircējs kopā ar preci, saņem dāvinājumu, ziedojuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek īstenots, ar nosacījumu, kas nosaka, ka, gadījumā ja Patērētājs atsakās no Pirkuma līguma, ziedojuma līgums attiecībā uz šādu dāvanu vairs nav spēkā un Pircējam ir pienākums atdot Pārdevējam dāvinājumu, kas tam tiek sniegts kopā ar preci.
6. Preču transportēšana un piegāde
6.1. Preču piegādes veidu nosaka Pārdevējs, ja vien Pirkuma līgumā nav noteikts citādi. Ja par piegādes nosacījumiem vienojas, pamatojoties uz Pircēja prasību, Pircējs uzņemas risku un ar to saistītās papildu izmaksas.

6.2. Ja Pārdevējam ir jāpiegādā preci vietā, ko Pircējs noteicis Pirkuma pasūtījumā saskaņā ar Pirkšanas līgumu, Pircējam ir pienākums pieņemt preci, kad tā tiek piegādāta. Ja Pircējs nav pieņēmis preces piegādes brīdī, Pārdevējam ir tiesības attkāpties no pirkuma līguma.

6.3. Ja Pircēja apsvērumu dēļ preces ir jāpiegādā atkārtoti vai izmantojot citu veidu, nekā norādīts Pirkuma pasūtījumā, Pircējam ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preču piegādi, vai izmaksas, kas saistītas ar citu piegādes veidu.

6.4. Pieņemot preci no pārvadātāja, Pircējam ir jāpārbauda, vai nav bojāts preces iepakojums, un nekavējoties jāinformē pārvadātājs, ja tiek konstatēti defekti. Ja tiek atklātas kādas izmaiņas iepakojumā, kas liecina par neatļautu piekļuvi sūtījumam, Pircējam nav pienākuma pieņemt sūtījumu no pārvadātāja. Parakstot piegādes apliecinājumu, Pircējs apstiprina, ka pasūtījuma iepakojums, kurā atradās preces, nav atvērts vai bojāts.

6.5. Jebkuras citas Pušu tiesības un pienākumus preču transportēšanas laikā var regulēt ar īpašiem Pārdevēja piegādes noteikumiem un nosacījumiem, ja to ir noteicis Pārdevējs.
7. Tiesības nepienācīgu pienākumu izpildē
7.1. Pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz Pārdevēja atbildību nepienācīgu pienākumu izpildes gadījumā, reglamentē piemērojami vispārēji saistoši noteikumi. (Civilkodeksa 1914.-1925. pants, 2099.-2117. pants un 2161.-2174. pants; 2027.-2032. pants, 2039.-2046. pants, kā arī , kur piemērojams Latvijas Republikas Civillikums un Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. pants).

7.2. Pārdevējs ir atbildīgs pret Pircēju par pārdotās preces atbilstību Pirkuma līgumam, jo īpaši, lai precei nebūtu nekādu defektu. Atbilstība Pirkuma līgumam nozīmē to, ka pārdotajai precei ir Pirkuma līgumā prasītās kvalitātes un lietošanas īpašības, ko norādījis Pārdevējs, ražotājs vai tā aģents, vai paredzams, pamatojoties uz viņu veikto reklāmu vai kvalitātes un lietošanas īpašībām, kas parasti attiecas uz šāda veida preci, ka tā atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām, ir atbilstošajā daudzumā, apjomā vai svarā un ir paredzēta mērķim, ko preces izmantošanai norādījis Pārdevējs vai kam prece parasti tiek izmantota.

7.3. Darījumu noteikumu un nosacījumu 7.2. punkts neattiecas uz precēm, kas pārdotas par pazeminātām cenām sakarā ar defektu, kura dēļ tika panākta vienošanās par pazemināto cenu, ar nolietojumu, kas izraisīts to parastā izmantošana attiecībā uz lietotām precēm, ar defektu, kas atbilst nolietojumam, kāds precei bija pēc Pircējam to pieņemot, vai, ja tas izriet no preces rakstura.

7.4. Ja defekts parādās sešu mēnešu laikā pēc preces pieņemšanas, preci uzskata par nepilnīgu no tās pieņemšanas brīža.

7.5. Visas tiesības, kas saistītas ar defektīvu darbību, Pircējs īsteno kopā ar Pārdevēju tā reģistrācijas vietā Thámova 289/13, Prāgā 8, vai arī pa e-pastu sluzebnicek@bonami.cz. Ja tas ir iespējams un ja vien Pircējam netiek sagādātas būtiskas grūtības, iesniedzot sūdzību, Pircējam ir pienākums nodot preci pārdevējam tieši sūdzības iesniegšanas vietā, vai, nosūtot to uz šādu adresi: Bonami – sūdzību nodaļa, Prologis Park Prague Airport, Průmyslová 482 (DC1 halle), 252 61, Jeneč.

7.6. Jebkuras pušu tiesības un pienākumus, kas saistīti ar Pārdevēja atbildību par defektiem, regulē Pārdevēja sūdzību izskatīšanas procedūras politika.
8. Citas pušu tiesības un pienākumi
8.1. Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz preci, pilnībā samaksājot preces pirkuma cenu.

8.2. Pircējs atzīst, ka programmatūra un citas daļas, kas ietver Veikala tīmekļa saskarni (ieskaitot piedāvāto preču fotogrāfijas), ir aizsargātas ar autortiesībām.

8.3. Pircējs atzīst, ka programmatūra un citas daļas, ieskaitot Veikala tīmekļa saskarni (ieskaitot piedāvāto preču fotogrāfijas), ir aizsargātas ar autortiesībām. Pircējs apņemas neveikt nekādas darbības, kas varētu ļaut Pircējam vai jebkurai trešajai personai iejaukties vai izmantot programmatūru vai citas daļas, lietojot Veikala tīmekļa saskarni. Veikala tīmekļa saskarni var izmantot tādā apmērā, kas nekaitē Pārdevēja pārējo klientu tiesībām un atbilst tās specifikācijai.

8.4. Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tīmekļa vietne: ptac.gov.lv, ir kompetents veikt patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu saskaņā ar Pirkuma līgumu.

8.5. Pārdevējam nav saistoši nekādi rīcības kodeksi Civilkodeksa 1826. panta pirmā punkta (e) apakšpunkta izpratnē attiecībā uz Pircēju.

8.6. Pircējs atzīst, ka Pārdevējs nav atbildīgs par kļūdām, kas radušās sakarā ar trešo personu iejaukšanos tīmekļa vietnē vai saistībā ar šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, kas ir pretrunā ar tās specifikācijām.

8.7. Pircējs apliecina, ka ir uzņēmies apstākļu maiņas risku saskaņā ar Civilkodeksa 1765. panta 2. punktu.
9. Personas datu un komercpaziņojumu aizsardzība
9.1. Pircēja personas datu vai citu tīmekļa vietnes lietotāju personas datu aizsardzība, tostarp komerciālu paziņojumu nosūtīšanas nosacījumus reglamentē noteikumi par personas datu apstrādi, kuru pašreizējā pilnā versija ir pieejama šeit.
10. Sīkfailu izmantošana
10.1. Vietne izmanto sīkfailus. Noteikumi par to izmantošanu un izmantošanas aizliegšanu ir pieejami šeit.
11. Piegāde
11.1. Ja vien nav noteikts citādi, jebkura un visa korespondence, kas saistīta ar Pirkšanas līgumu, ir jānogādā otrai Pusei rakstiski, pa elektronisko pastu, personīgi vai ierakstītā vēstulē, izmantojot pasta pakalpojumu sniedzēju (jāatlasa sūtītājam). Piegāde Pircējam ir uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi.
12. Kredītpunkti
12.1. Bonami kredīti strādā kā nauda. 1 kredīts = EUR 1. Kredītus nevar izmantot vai to apmaksa nav nepieciešama. Ja kredīti tiek izmantoti preču iegādei un pēc tam izstāšanās no Pirkšanas līguma notiek likumā noteiktajā termiņā, Pircējam nav tiesību uz kredītos iemaksātās summas atmaksu.

12.2. Kredīta noteikumos ir pieejami detalizēti noteikumi un ierobežojumi attiecībā uz kredītiem. Detalizēti noteikumi un ierobežojumi attiecībā uz kredītpunktu lietošanu ir pieejami kredīta noteikumos
13. Nobeiguma noteikumi
13.1. Ja attiecības, kas saistītas ar tīmekļa vietnes izmantošanu vai ar tiesisko attiecību, ko veido pirkuma līgums, ietver starptautisku (ārvalstu) elementu, Puses vienojas, ka šīs attiecības reglamentē Čehijas Republikas normatīvie akti. Tas neskar patērētāja tiesības, kas izriet no vispārēji saistošiem noteikumiem. Jebkuru strīdu var atrisināt arī ārpus tiesas. Šajā gadījumā Pircējs var vērsties pie uzņēmuma, kas specializējas ārpustiesas strīdu izšķiršanā, piemēram, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai atrisināt strīdu tiešsaistē, izmantojot īpašu ODR platformu, kas pieejama https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Pirms ārpustiesas strīdu izšķiršanas piemērošanas Pārdevējs iesaka Pircējam kontaktēties ar Bonami, izmantojot tā kontaktinformāciju, lai atrisinātu situāciju.

13.2. Pārdevējam ir tiesības pārdot preci, pamatojoties uz tirdzniecības licenci, un uz pārdevēja darbību neattiecas citas atļauju izsniegšanas procedūras. Attiecīgais tirdzniecības licenču birojs veic tirdzniecības pārbaudes kā daļu no savas kompetences. 13.3 Ja kāda no Darījumu noteikumu un nosacījumi klauzululām zaudē savu spēku, šo noteikumu vietā iekļauj citu spēkā esošu noteikumu, kura nozīme ir pēc iespējas tuvāka spēku zaudējušajam noteikumam. Vienas klauzulas spēkā neesamība neskar citu klauzulu spēkā esamību. Jebkuri Pirkuma līguma vai Darījumu noteikumu un nosacījumu grozījumi un papildinājumi veicami tikai rakstveidā. 13.4. Pirkuma līgumu, ieskaitot komercnoteikumus un nosacījumus, Pārdevējs arhivē elektroniski, un tas nav pieejams. 13.5. Pārdevēja kontaktinformācija: piegādes adrese – BONAMI.CZ, a.v., Thámova 289/13, Prāgas 8, e-pasta adrese: objednavky@bonami.cz. Sīkāku kontaktinformāciju skatīt www.bonami.lv.